Shamir Kaplamaları

Shamir Glacier + UV IR™
Kızılötesi Korumaya Sahip Öncü Kaplama

Güneș ıșığı her yerde ve yașam için vazgeçilmezdir. Ancak güneș ıșınlarının tamamının faydalı olmadığını biliyoruz. İnsan gözünün göremediği bazı ıșınlar zararlı olabilir. Bunların içinde güneșin kızılötesi ıșıkları da bulunur ve gözlerimizi bu ıșığa karșı korumamız gerekir.

 

1.jpg

Kızılötesi ıșığa neden dikkat etmeliyiz?

 

Kızılötesi ıșık, değișik dalga boylarına sahip bir ıșık spektrumundan olușur. Bu spektrumun büyük bir kısmını olușturan kızılötesi güneș ıșığı zararlı olabilir.

Bu ıșık spektrumunu üç ana gruba ayırabiliriz:

 

Bu durum, UV ıșınlarını engelleyen gözlüklerimizin bizi yalnızca güneș ıșığından gelen zararlı ıșık spektrumunun %3 ila %5'inden koruduğunu gösterir. Zararlı güneș ıșığı spektrumunun yarısından fazlasına karșı korumasız kalırız!

 

Kızılötesi ıșığın insan gözü üzerindeki etkileri:

 

Kornea ve göz sıvısı, kızılötesi radyasyondan en çok etkilenen göz dokularıdır. Ancak en önemli sorun, gözün görme açısından en hassas iki bileșeni olan mercek ve retina üzerindeki ısınma etkisidir. Genellikle kızılötesi radyasyonun uzun dalga boyundan kaynaklanan hasar fototermal bir etkiye sahiptir. Doku, kızılötesi radyasyonu emdikten sonra bu radyasyon ısıya dönüșür.

 

Araștırmalar, termal ve fotokimyasal etkiler arasında bir sinerji olduğunu göstermiștir. Bu bulgu yalnızca kızılötesi radyasyonun göze termal hasar verebileceğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda UV ıșınlarının bilinen zararlı etkilerinin de artabileceği anlamına gelir.

 

(Kaynak: Health Physics 2013 (105), 74–96)

 

Çözüm: Shamir Glacier+ UV IR™

 

Görme yetisini iyileștirmek ve göz sağlığını korumak için yenilikçi yöntemler geliștirmeye devam eden Shamir'in Ar-Ge Departmanı, Shamir Glacier+ UV IR™ kaplamasını sunar. Bu yenilikçi ve çok katmanlı gözlük camı kaplaması, gözü hem güneșin UV ıșınlarına hem de kızılötesi ıșınlara karșı koruyarak göze ulașan kızılötesi ıșık miktarını önemli ölçüde azaltır. Shamir Glacier+ UV IRTM Shamir Glacier+ UV IR™, kızılötesi radyasyonu filtreleyerek diğer standart gözlük camlarına kıyasla 3 kata kadar daha fazla koruma sağlar. 

 

Shamir Glacier+ UV IR™, kızılötesi radyasyonu filtreleyerek diğer üst düzey kaplamalara kıyasla kızılötesi güneș ıșığına karșı daha fazla koruma sağlar.

 

Avantajları

 

  • Kapsamlı UV koruması
  • Gelişmiş anti-refle özellik
  • Gelişmiş anti-statik özellik
  • Hidrofobik ve oleofobik özellik
  • Dayanıklılık
  • Kızılötesi ışığsa karşı koruma