Shamir Yeni Relax™

Dijital Çağa Uygun Gözlük Camları

Shamir Yeni Relax™

 

Gerek iş ortamı gerekse günlük hayatımızda dijital ekranların giderek artan kullanım sıklığı gözlerimizi sürekli olarak tekrarlanan yakın görüş talebine maruz bırakmaktadır. Bu durum ise tekrar tekrar odaklanmayı gerektirir. Uzun süreli odaklanma çabası ise, özellikle uzun çalışma saatleri ile birleştiğinde göz orgunluğu, göz kuruluğu veya bulanık görüşe neden olabilir. 

 

Relax 1.jpg

 

Gözlerin odaklanma tepkisi dokuz yaş civarında zirve noktalarına ulaşmakta ve yaştan sonra da kademeli olarak azalmaktadır. Bu durum, odaklanma tepkisindedaha yavaş tepki süreleri ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan güce ulaşmanın daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Bu tepkinin yavaşlaması kişinin hayatı üzerinde hatırı sayılır bir etkiye sahiptir. Odaklanma sorunları yaşa bağlı olarak daha da artar. Yakın ve orta mesafe alanlardaki nesnelere odaklanırken gözlerin doğru odaklanma yeteneğindeki azalma görüş keskinliğinde de azalmaya neden olur. Başka bir deyişle yakın görüş alanındaki nesne ne kadar yakınsa görsel keskinliğin kaybı da o kadar büyük olur. 

 

Yeni Shamir Relax™, 18-29, 30-39, ve 40-45 yaş grupları için ihtiyaçlarına yönelik üç farklı seçenek sunan tek görüşlü gözlük camlarıdır ve günümüzde dijitl ekranların kullanımıyla artan gözün odaklanma güçlüklerine yardım amacıyla caın alt alanında ekstra güç sunmaktadır. 

 

Relax 2.jpg

 

 

Yeni Shamir Relax™, odaklanma sürecindeki aşırı çalışna görevi için gözlere ekstra destek sağlamaktadır. 3 farklı seçim, günümüz görsel alışkanlıkları için tek odaklı gözlük camı kullanıcılarının yaşlarına göre ihtiyaç duydukları ilave gücü sağlayacak özenle tasarlanmıştır. Gözlük camlarının alt kısmında Shamir Relax tarafından sunulan ekstra güç yakın ve orta mesafede görüşü rahatlatmaktadır. Kullanıcıların görüş performanslarının iyileştirilmesi, gün boyunca etkili olacak şekilde ve yaşa bağlı olan göz yorgunluklarının azalmasına olanak sağlamaktadır. 

Relax 3.jpg